Home » Vereniging » Donateurs

Donateurs

U kunt de vereniging financieel ondersteunen door donateur te worden.
U steunt een prachtig cultureel doel en dat is in deze tijd hard nodig. U steunt een prachtige vereniging die mooie concerten moet kunnen blijven geven.

Cultuur staat onder druk. Aan de ene kant komen inkomsten uit subsidies onder druk te staan, aan de andere kant stijgen de kosten.

Voor een bedrag van minimaal € 25 per jaar levert u een belangrijke bijdrage aan het koor. Donateurs hebben het recht om maximaal 2 kaarten met gereserveerde plaatsen voor ons concert te kopen. Het voordeel hiervan is dat u voor aanvang van het concert niet in de rij hoeft te staan en dat u een mooie plaats heeft in de kerk. De toegangsbewijzen worden bij u thuis bezorgd. Donateurs ontvangen een nieuwsbrief.

Donateur worden is erg eenvoudig via het formulier op deze pagina.

Donateur worden

Naam
Adres
Wij zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert