Home » Vereniging » Commissies

Commissies

Sponsorcommissie 
De sponsorcommissie houdt zich bezig met het werven van personen, bedrijven en instellingen die bereid zijn de vereniging met een financiële bijdrage te steunen.
sponsorcommissie@concertkoorimmanuel.nl

Muziekcommissie
De muziekcommissie houdt zich bezig met de programmering van concerten. 
muziekcommissie@concertkoorimmanuel.nl

Begeleidingscommissie
Deze commissie zorgt ervoor dat nieuwe leden zich zo snel mogelijk thuis voelen in het koor.
begeleidingscommissie@concertkoorimmanuel.nl

Commissie Lief en Leed
Deze commissie onderhoudt contacten met leden die iets te vieren hebben of ziek zijn.
liefenleed@concertkoorimmanuel.nl

Kascommissie
De kascommissie controleert jaarlijks de boeken en doet hiervan verslag aan de algemene ledenvergadering.