Home » Links

Links

KCZB
Concertkoor Immanuel is aangesloten bij de KCZB (Koninklijke Christelijke Zangers Bond)

De KCZB is een belangenorganisatie voor koren in het algemeen en van christelijke koren in het bijzonder. Door middel van een uitgekiend servicepakkket en een goed geoutilleerd kantoor wordt aan de aangesloten verenigingen en stichtingen service verleend in de ruimste zin van het woord.

Zie verder de website van de KCZB: www.kczb.nl

Oefen-cd
Voor koorleden die naast de koorrepetities thuis nog willen studeren bestaat de mogelijkheid een oefen-cd te bestellen, waarop zijn of  haar stempartij wordt uitgelicht. Zo wordt thuis studeren heel gemakkelijk en plezierig.
Er zijn al veel werken uitgebracht op deze oefen-cd’s. Ze  zijn o.a. te bestellen via deze links:
– www.edition-peters.de/cms/deutsch/edition-peters/produktreihen/chorsingen-leicht-gemacht.html
– www.choraline.com
– www.cyberbass.com

 

Muziek studeren via internet
Het internet biedt geweldige mogelijkheden om informatie te verzamelen over componisten en de werken die we in studie hebben. Het is ook mogelijk om naast de koorrepetities thuis met behulp van internetsites, die studie- materiaaal aanbieden voor elke stemsoort, extra te studeren.
Veel werken zijn op de volgende websites te vinden:
– www.cyberbass.com
– www.koorpartijen.nl

Overige links
– koormuziek.startpagina.nl